Tip Toe Dansestudio ble etablert i 1987 av Sissel Venes. Elevene er i alderen fra 3 år og oppover. I alt er det ca. 500 elever som danser ukentlig på Tip Toe Dansestudio. De aller ivrigste danser opptil 15 klasser pr. uke. Tilsammen har Tip Toe Dansestudio rekrutert 11 elever til Khio Balletthøgskole i Oslo og 2 elever til Den Norske Ballettskole i Oslo. Helt siden studioet åpnet i 1987 har Tip Toe Dansestudio arrangert elevforestilling i november/desember. Den er en stor kulturbegivenhet i Mo i Rana.
Reglement for danseskoler tilsluttet forbundet Norske Dansekunstnere (NoDa):

- Innmelding er forpliktende for ett semester av gangen.
- Semestereavgiften skal betales forskuddsvis dvs. senest innen utgangen av 2. kursuke.
- Dansestudioet har intet ansvar for elevenes personlige effekter eller verdisaker.
- Dansestudioet har intet ansvar for skader eleven måtte pådra seg eller for uhell som måtte skje innen studioets område.
- Eleven har ikke anledning til å benytte danser/koreografier innstudert ved studioet uten samtykke.