Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Vårsemesteret 2021


Starter mandag 8. februar.

Vinterferie uke 9.

Påskeferie 29. mars - 6. april.


Elevforestilling:

Forestillinger 4. og 5. juni

Oppkjørings-periode f.o.m. 18. mai - t.o.m. 1. juni

Nærmere opplysninger ang. tider vil komme


Fridager i mai: 13., 17. og 24. mai.

Vår-semesteret avsluttes med elevforestillingen 4. og 5. juni :-)

Høstsemesteret 2021


Starter mandag 23. august 2021

Høstferie 6., 7. og 8. oktober

Elevforestilling:

Forestillinger 23.-26. november 2021

Oppkjørings-periode f.o.m. 13. november - t.o.m. 22. november 2021

Nærmere opplysninger ang. øvings-tider vil komme når vi nærmer oss litt mere.

Høst-semesteret avsluttes med juleforestillingen :-)