Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Vårsemesteret 2021


Starter mandag 8. februar.

Vinterferie uke 9.

Påskeferie 29. mars - 6. april.


Elevforestilling:

Forestillinger 27., 28., 29. og 30. april.

Øvingene i Kinoteatret starter 17. april, men alle elevene skal ikke øve alle dagene. Vi vil komme nærmere tilbake til når de forskjellige gruppene skal øve (scenetilpassing og lyssetting).


Fridager i mai: 13., 17. og 24. mai.

Siste dag før sommeren er fredag 4. juni.