Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Høstsemesteret 2021


Starter mandag 23. august 2021

Høstferie 6., 7. og 8. oktober

Elevforestilling:

Forestillinger 23.-26. november 2021

Oppkjørings-periode f.o.m. 13. november - t.o.m. 22. november 2021

Nærmere opplysninger ang. øvings-tider vil komme når vi nærmer oss litt mere.

Høst-semesteret avsluttes med juleforestillingen :-)