Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Vårsemesteret 2022


Starter mandag 17. januar 2022

P.S. Yoga starter mandag 11. januar 2022

Vinterferie uke 9

Påskeferie f.o.m. 11. april - t.o.m. 22. april

17. mai: Kom å gå i folketoget bak Tip Toes fane :-) Oppstilling Ranahallen kl. 15.30.

Siste dag før sommeren: 20. mai

Høst-semesteret 2022


Starter mandag 22. august 2022

P.S. Yoga starter uke 33 (16. og 17. august 2022)

Høstferie f.o.m. ons. 12. okt. - t.o.m. fre. 14. okt.

Prøver i.f.m. juleforestillingen 14.-25. nov. (nærmere info når vi nærmer oss)

Generalprøve/forestillinger 26. og 27. november

Semesteret avsluttes med juleforestillingen