Oversikt tidligere elevforestillinger


Klikk her

Høstsemesteret 2021


Starter mandag 23. august 2021

Høstferie 6., 7. og 8. oktober

Elevforestilling:

Forestillinger 27. og 28. november 2021 (2 forestillinger pr. dag)

Oppkjørings-periode f.o.m. 15. november - t.o.m. 26. november 2021

Nærmere opplysninger ang. øvings- og forestillingstider: se under "Elevforestilling".

Høst-semesteret avsluttes med juleforestillingen :-)


Vårsemesteret 2022


Starter mandag 17. januar 2022

P.S. Yoga starter mandag 11. januar 2022

Vinterferie uke 9

Påskeferie f.o.m. 11. april - t.o.m. 22. april

Fridager i mai: 17. mai

Siste dag før sommeren: 20. mai